Ματαίωση των δικασίμων Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Δράμας έως 27.03.2020

Μετά την έκδοση της από 15.03.2020 ΚΥΑ για την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων της Χώρας και εκδόσεως σχετικής πράξης της Εισαγγελέα Δράμας, σας ενημερώνουμε ότι ματαιώνονται οίκοθεν όλες οι δικάσιμοι Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Δράμας από σήμερα και έως την 27.03.2020. Παρακαλούνται συνάδελφοι και πολίτες να μην προσέρχονται στα δικαστήρια δεδομένης της ματαιώσεως των δικασίμων.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Δ.
Αναστάσιος Μ. Πούλιος