Προς ενημέρωση υποψηφίων που έχουν τυχόν υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό σας και έχουν παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας, για να δώσουν εξετάσεις, σας αποστέλλω την ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή δήλωσης επιλογής μαθημάτων για τις εξετάσεις επάρκειας Οκτωβρίου 2016, η οποία θα αναρτηθεί σήμερα και στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας. Επίσης, σας αποστέλλω σε αρχείο και την ίδια τη δήλωση επιλογής μαθημάτων. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω αυτού του e-mail ή στο τηλ. 210-3398147 και 149.

Η Γραμματέας της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας,

Βασιλική Ζυγούρη

Δείτε τα συνημμένα: