Ορισμός Οργανωτικής Επιτροπής Εφετείου Θράκης για διεξαγωγή διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων στην B’΄ εξεταστική 2021

Απόσπασμα-Πρακτικού-59-2021