Πράξη Προέδρου Πρωτοδικείου Δράμας για το χρονικό διάστημα από 09.11.2020 έως και 30.11.2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εφέσεις Εκουσίας Διαδικασίας στο Μονομελές θα συζητηθούν κανονικά, εφόσον η πρωτόδικη απόφαση εκδόθηκε κατ’ αντιμωλία και συνεπώς δεν προβλέπεται εξέταση μάρτυρα.

320-2020-ΠΡΑΞΗ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΙΑ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ