Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β εξεταστικής περιόδου 2021

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος προκηρύσσει διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β” εξεταστικής περιόδου 2021 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 29.10.2021, το Σάββατο 30.10.2021 και την Κυριακή 31.10.2021 στις έδρες των Εφετείων της χώρας.

Ειδικά, για τα Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί μέχρι και 7.11.2021.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με την τήρηση των ισχυόντων, κατά τον χρόνο διενέργειάς του, υγειονομικών μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων και ο τόπος διενέργειάς τους, ανά Εφετειακή περιφέρεια, θα καθοριστεί και θα γνωστοποιηθεί με απόφαση της οικείας Οργανωτικής Επιτροπής.

Επισυνάπτονται οι αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής για:

— Την προκήρυξη του διαγωνισμού

— Τον καθορισμό των λεπτομερειών του διαγωνισμού και

— Τον καθορισμό του ποσού για την συμμετοχή στον διαγωνισμό.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ-ΠΡΟΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΤΗΣ-ΧΩΡΑΣ-9.9.2021

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-Β-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ-ΠΕΡΙΟΔΟΥ-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ-ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ-ΘΕΜΑΤΩΝ-ΠΟΥ-ΑΦΟΡΟΥΝ-ΣΤΟΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ-Β-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ-ΠΕΡΙΟΔΟΥ-8.9.2021

fek_prokiriksi_dikigoron_b_2021