Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης μελών Δ.Σ.Δ.

   ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΡΑΜΑΣ, Τ.Κ. 661 00

Τηλ.: 25210 – 23540, 22694, 55448, 55449, 55456

Φαξ: 25210 – 55332, 55455

http://www.dsdr.gr    •     e-mail: info@dsdr.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλείσθε σύμφωνα με το άρθρ. 98 § 1 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) σε Γενική Συνέλευση, ως μέλη του Δ.Σ.Δ., την προσεχή Τετάρτη 21-12-2016 και ώρα 12:30 μ.μ. στην αίθουσα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ενημέρωση, για τον ασφαλιστικό νόμο και τις υποχρεώσεις των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ τον επόμενο χρόνο. Δυνατότητες ρυθμίσεων καθυστερούμενων οφειλών σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα.
  2. Ενημέρωση για την είσπραξη οφειλομένων προς το Δικηγορικό Σύλλογο.
  3. Προγραμματισμός δ/μης μ/τος έτους 2016.
  4. Ενημέρωση, συζήτηση επίκαιρων ζητημάτων.

Η παρουσία και συμμετοχή όλων είναι ιδιαίτερα σημαντική και απαραίτητη.

Δράμα, 16 Δεκεμβρίου 2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας

 

         Ο Πρόεδρος                                               Η Γεν. Γραμματέας

Αναστάσιος Πούλιος                                             Αμαλία Σαλωνίδου