Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μελών του Δ.Σ.Δ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΔΡΑΜΑΣ

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Δικαστικό Μέγαρο Δράμας

Τ.Κ. 661 32  ΔΡΑΜΑ

Τηλ. Επικ.: 25210 – 23540, 22694, 26103, 55332

Fax:   25210 – 55455

http://www.dsdr.gr  •  E-mail : info@dsdr.gr

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μελών Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας

 

Καλείσθε σύμφωνα με το άρθρ. 98 § 1 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) σε Τακτική Γενική Συνέλευση, ως μέλη του Δ.Σ.Δ., την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 στην Αίθουσα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Απολογισμού έτους 2017, όπως αυτός ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας.
  2. Ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2018, όπως αυτός ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας.
  3. Ενημέρωση των μελών από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας για τρέχοντα θέματα: υποχρεωτική διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, αποφάσεις Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων, αποφάσεις Γ.Σ. και Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. κλπ.

Δράμα, 28 Ιουνίου 2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας

Ο Πρόεδρος                                                                                Η Γεν. Γραμματέας

Αναστάσιος Πούλιος                                                                 Αμαλία Σαλωνίδου