Με άδεια που μας χορηγήθηκε από την Ομάδα του Lawspot.gr, δημοσιεύουμε μια συστηματική αποτύπωση του νέου Ποινικού Κώδικα και του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σε μορφή πινάκων (άρθρο προς άρθρο), με συγκριτική επισκόπηση των παλαιών και των νέων ρυθμίσεων με ενσωμάτωση των τελευταίων τροποποιήσεων της ΠΝΠ 27-6-2019 (Α’ 106).

Την επιμέλεια των πινάκων ανέλαβε ο Αλέξανδρος Απ. Μαντζούτσος, Σύμβουλος Δ.Σ.Α., π. Πρόεδρος ΕΑΝΔΑ.