Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. του Λ.Ε.Α.Δ. Δράμας

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ
 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
 ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ (ΛΕΑΔΔ)  
 
Στην από 10-2-2017 συνεδρίαση των νεοεκλεγέντων (από τις αρχαιρεσίες της 8-2-2017) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΕΑΔ Δράμας, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα για 3ετή θητεία και έγινε κατανομή αξιωμάτων ως εξής :
 

ΤΑΧΜΑΖΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Πρόεδρος
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αντιπρόεδρος
ΟΥΡΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γραμματέας
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ταμίας
ΜΟΥΤΡΟYΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος
Δράμα 10-2-2017  
Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος                                                Ο Γραμματέας
Παναγιώτα Ταχμαζίδου                     Αθανάσιος Ουρούμης