Συμπεράσματα 16ης Γ.Σ. ΕΛΕΑΔΕ

  ΕΝΩΣΗ Λ.Ε.Α.Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                                                           ΠΑΤΡΑ: 29/07/2016

           (ΕΛΕΑΔΕ)

Φιλοποίμενος 24, Πάτρα

Τ.Κ.: 26221

Τηλ. – FAX :  2610 220 933

e-mail: leadpaaig@yahoo.gr

 

                                                                                                                                                             ΠΡΟΣ   

                                                                                                                                             1.  Λ.Ε.Α.Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ

                                                                                                                           2.  οικείους ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

                                                                                                                          3. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 

Αποφάσεις Ολομέλειας ΛΕΑΔ στην Ξάνθη Ιούλιος 2016.

 

Τα μέλη της 16ης  ΓΣ της ΕΛΕΑΔΕ ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζουν τα εξής  :

 1. Κάθε ΛΕΑΔ έχει αυθυπαρξία, εκφράζει τους συναδέλφους του τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου με βάσει τις αρχές αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.
 2. Τα ΛΕΑΔ είναι αντίθετα στην ενοποίηση των σε ένα ενιαίο φορέα, αφού η ενοποίηση παροχών και πόρων είναι αντικειμενικά αδύνατη. Αντίθετα η ένταξη στα καταστατικά κοινών τεχνικού και πρακτικού  περιεχομένων διατάξεων θα βοηθήσει στην λειτουργία των ΛΕΑΔ και της ενιαίας νομικής και ουσιαστικής προστασίας τους εξώδικα και δικαστικά .
 3.  Τα ΛΕΑΔ είναι κάθετα αντίθετα στην ένταξη των σε ενιαίο φορέα ΤΕΑ με κλάδο πρόνοιας και ειδικότερα  με παροχές καταβολής εφ` άπαξ βοηθημάτων.

Επισημαίνεται ότι η δημιουργία ενός ΤΕΑ με σκοπούς πρόνοιας θέτει σε άμεσο κίνδυνο κατακτήσεις χρόνων των ΛΕΑΔ στον τομέα αυτόν της Πρόνοιας, και ειδικότερα αποτελεί :

 • Απεμπόληση των αρχών της Αλληλεγγύης και Αλληλοβοήθειας
 • Άρνηση άμεσης αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν σε κάθε τοπικό ΛΕΑΔ
 • Επαναφορά στον  άμεσο έλεγχο του Υπουργείου
 • Άρνηση της  δυνατότητας ελέγχου της διαχείρισης από τα μέλη του
 •  Ουσιαστική κατάργηση της σύμβασης ομαδικής Ασφάλισης Νοσοκομειακής Περίθαλψης
 1.  Τα ΛΕΑΔ επιδιώκουν ένα διαφανή και ειλικρινή διάλογο με τους φορείς που λειτουργούν στον χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης των Δικηγόρων.
 2. Τα ΛΕΑΔ είναι σε πλήρη ετοιμότητα να διαφυλάξουν με κάθε τρόπο την ύπαρξη των ως των μοναδικών φορέων που λειτουργούν στο χώρο των δικηγόρων των Επαρχιών με γνώμονα τις αρχές της Αλληλεγγύης και της Αλληλοβοήθειας. Με γνώση των αναγκών των συναδέλφων και των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν σε κάθε ΛΕΑΔ, μπορούμε να συνεχίσουμε να υπηρετούμε τους σκοπούς, τους οποίους υπηρετούμε τόσα χρόνια, αντιμετωπίζοντας τις όποιες δυσκολίες παρουσιάζονται δυναμικά.
 3.  Καλούμε τους κ. Προέδρους και τα μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων σε αγαστή συνεργασία με τα ΛΕΑΔ να στηρίξουν και ενδυναμώσουν την ύπαρξη, την λειτουργία και τα αποθεματικά των ΛΕΑΔ.

          Η απόφαση αυτή να αποσταλεί σε κάθε ΛΕΑΔ, σε κάθε οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΛΕΑΔΕ και των μελών της.

 

ΞΑΝΘΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Με εκτίμηση

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΛΕΑΔ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     Ι.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ                                           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΡΕΛΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ                                            ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΡΟΔΟΥ