Τροπολογία: Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για διοικητικά, πολιτικά και ποινικά δικαστήρια – Διατάξεις για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη

Εκτενείς ρυθμίσεις για τη λειτουργία του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης περιλαμβάνει η τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας που βρίσκεται στη Βουλή.

Μεταξύ άλλων, η τροπολογία περιλαμβάνει ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, ​διατάξεις για τη λειτουργία πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και την ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών.

tropologia_