Ζητήματα που απασχολούν έντονα την δικηγορική κοινότητα τέθηκαν στον Α’ Αντιπρόεδρο της CCBE

Τον A’ Αντιπρόεδρο της CCBE, Jose de Freitas συνάντησε στα γραφεία του ΔΣΑ αντιπροσωπεία της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του ΔΣΑ, Δημήτριο Βερβεσό.

Από την ελληνική πλευρά τέθηκαν στον Αντιπρόεδρο της CCBE, ζητήματα που απασχολούν έντονα την δικηγορική κοινότητα. Τονίστηκαν ιδίως:

– Η επιβολή ασφαλιστικών και φορολογικών βαρών που έχουν δημευτικό χαρακτήρα καθώς μπορούν να φθάνουν το 80% του εισοδήματος του δικηγόρου.
– Το ζήτημα της επιβολής ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες, που έχει ως συνέπεια την δυσχέρανση της πρόσβασης στην δικαιοσύνη και την άνιση μεταχείριση των διαδίκων φυσικών και νομικών προσώπων,
– Η ανάγκη αξιοποίησης της διακριτικής ευχέρειας που παρέχει το σχέδιο οδηγίας για τον ΦΠΑ στα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά το ύψος του ΦΠΑ των νομικών υπηρεσιών.
– Η εμφανής θεσμική εκτροπή και απορρύθμιση της δικηγορίας κατά τρόπο που υπονομεύει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και τα θεμελιώδη δικαιώματα των διαδίκων. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρθηκαν η κάμψη του δικηγορικού απορρήτου που προβλέπεται στην 4η Οδηγία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και η αναγνώριση αποδεικτικών μέσων,  που κλονίζουν τα υπερασπιστικά δικαιώματα, όπως οι κρυφοί μάρτυρες. Το ευκρινές συμπέρασμα είναι ότι ο ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός βρίσκεται σε αποδρομή.
– Η ανάγκη αναγνώρισης του θεσμικού ρόλου του δικηγόρου και του σεβασμού του ως συλλειτουργού της Δικαιοσύνης.
– Η ευρύτητα των ασυμβιβάστων με το δικηγορικό λειτούργημα δραστηριοτήτων
– Το ζήτημα των εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση.
– Ο υπερπληθωρισμός των δικηγόρων
– Η νομοθετική κατοχύρωση ελαχίστων αμοιβών.

Ο κ. Freitas αναγνώρισε τη σπουδαιότητα όλων των ζητημάτων που τέθηκαν από την ελληνική πλευρά και, απευθυνόμενος στο ελληνικό δικηγορικό σώμα, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

– Παρά το ότι η νομολογία του ΔΕΕ δεν είναι ευνοϊκή για το δικηγορικό σώμα σχετικά με το ζήτημα του ΦΠΑ, το νέο σχέδιο Οδηγίας δίδει πράγματι μια ευκαιρία επανεξέτασης του θέματος και τροποποίησης των προβλεπόμενων ποσοστών ΦΠΑ επί τα βελτίω. Θέση του CCBE είναι ότι ο ΦΠΑ πρέπει να είναι μηδενικός για τις υπηρεσίες παροχής νομικής βοήθειας και μειωμένος στις υπόλοιπες νομικές υπηρεσίες.
– Το δικηγορικό σώμα βάλλεται πολλαπλώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρθηκαν:
— η κάμψη του δικηγορικού απορρήτου, με σκοπό την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως του λευκού περιλαιμίου
— η προώθηση πολυεπαγγελματικών εταιριών
— η ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών παροχής νομικών υπηρεσιών, από ιδιωτικές εταιρίες χωρίς τη συμμετοχή δικηγόρων.
— Η τάση διάσπασης του δικηγορικού σώματος μεταξύ δικηγόρων νομικών υπηρεσιών και δικηγόρων παραστασιακής δικηγορίας
– Για τον λόγο αυτόν, το δικηγορικό σώμα πρέπει:
— Να είναι ενιαίο και αρραγές.
— Να διαφυλάσσει με κάθε κόστος την ανεξαρτησία του.
— Να επιδιώκει την αυτορρύθμισή του, μέσω των Δικηγορικών Συλλόγων.
— Να επιμένει στην διαφύλαξη των δικηγορικών αξιών και των αρχών του κράτους δικαίου που τάχθηκε να υπηρετεί.
— Να καθορίζει το ίδιο τις ασυμβίβαστες δραστηριότητες, προς τον σκοπό διαφύλαξης του κύρους του δικηγορικού λειτουργήματος.
— Να επιδεικνύει την δέουσα υπευθυνότητα κατά την άσκηση του λειτουργήματός του.
– Ο Αντιπρόεδρος του CCBE τάχθηκε υπέρ των εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών, με την αποκλειστική συμμετοχή δικηγόρων.

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δικ. Συλλόγων: Θεσσαλονίκης, Ευστάθιος Κουτσοχήνας, Πειραιώς Γεώργιος Σταματογιάννης, Λαμίας Θανάσης Μακρυγιάννης, Βόλου Χρήστος Στρατηγόπουλος, Σερρών Παναγιώτης Καρίπογλου, Γιαννιτσών Ευστάθιος Φουντουκίδης, Καστοριάς Γεώργιος Μπαλιάκας, Μεσολογγίου Χρήστος Παϊσιος, Θηβών Σωτηρία Μανάρα, Νάξου Μαρία Μάρκου, Δράμας Αναστάσιος Πούλιος, Ζακύνθου Γιάννης Γιατράς, Βέροιας Φώτης Καραβασίλης, Κέρκυρας Γεώργιος Καλούδης, Εδέσσης Λεμονιά Γαϊσίδου, καθώς και οι Σύμβουλοι του ΔΣΑ : Μαρινέτα Γούναρη, Νίκος Κουτκιάς, Παναγιώτης Περάκης, Χρήστος Κακλαμάνης, Κωνσταντίνος Ρίζος, Σωτήρης Διαμαντόπουλος, ο Σύμβουλος του ΔΣΠ Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος και οι εκπρόσωποι του ΔΣ Λασιθίου κ.κ. Φαρσάρη και Τσαγκαράκη.